Økonomi

En realkompetencevurdering er gratis for personer med uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Uanset om der søges om adgangsbevis, kompetencebevis eller uddannelsesbevis koster det ikke noget for den ansøger, der ikke har formel uddannelse ud over et erhvervsuddannelsesniveau. For ansøgere, der har højere uddannelse end en erhvervsuddannelse, dvs. en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse kan uddannelsesinstitutionen opkræve betaling for en RKV til kompetencebevis eller uddannelsesbevis. RKV i forhold til adgangsbevis er altid gratis.

Del jeres erfaringer

Hvad er jeres erfaringer med at tilrettelægge og udføre realkompetencevurderinger?

Vi modtager meget gerne cases og praksiseksempler, vi kan dele her på platformen.

Kontakt os: kiaa@via.dk 

Få mere viden om økonomi

 • Priser

  Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv prisen for RKV i de tilfælde, hvor de opkræver betaling.

  Hvem skal betale?

  Ifølge bekendtgørelsen om åben uddannelse nr. 952 fra d. 02/10/2009 § 8 opkræver uddannelsesinstitutionen betaling for at lave individuelle kompetencevurderinger. Undtaget er personer der har et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse, der deltager i individuel kompetencevurdering i forbindelse med videregående uddannelse. For disse er vurderingen gratis. Man kan her tolke på sætningen om, at det er gratis, hvis det er i forbindelse med videre uddannelse. Betyder dette, at man kan tage betaling, hvis ansøgeren ikke efterfølgende vil fortsætte med videre uddannelse? Ansøgerne til adgangsbevis vil som oftest ikke have et uddannelsesmæssigt niveau, der er over en arbejdsmarkedsuddannelse.

  Det er almindelig praksis, at man ikke tager penge for adgangsvurderinger.

  Pris

  Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv prisen for en RKV i de tilfælde, hvor de må opkræve betaling. Det er en udbredt praksis, at man prisfastsætter RKV efter hvor mange kompetencebeviser, der søges om og hvor mange ECTS points de enkelte kompetencebeviser godtgør.

  På diplomområdet koster det typisk ca 3.000 kr. for et modul på 10 ECTS points og ca 2.200 for et modul på 5 ECTS points. Uddannelsesbeviser er som regel dyrere, ca. 9.000 kr.

  Der findes intet sted i lovgivningen retningslinjer for om betalingen kan opkræves før en vurdering eller om en vurdering under alle omstændigheder koster et gebyr uanset udfaldet. Også her ser vi forskelle i praksis rundt om på uddannelsesinstitutionerne, men det mest almindelige synes at være, at man opkræver et gebyr efter en screening, men før selve vurderingen.

 • Tidsforbrug

  Der er ofte flere typer medarbejdere involveret, når uddannelsesinstitutionene laver en RKV. Det kan vanskeliggøre fastsættelse af en norm for tidforbrug på RKV.

  Det er vanskeligt at sætte en norm for hvor lang tid det tager for uddannelsesinstitutionen at lave en RKV. I mange tilfælde er flere typer medarbejdere involveret.

  Der er store forskelle på hvordan man budgetterer, og sagsgangene er ofte meget tidkrævende i en indkøringsfase. Som med alle andre opgaver tager det tid at få oparbejdet erfaringer i forhold til at sagsbehandle og vurdere ansøgninger.

 • Taxameter

  Det er muligt at søge taxametertilskud til kompetence- og uddannelsesbeviser.

  Der kan søges taxametertilskud til realkompetencevurderinger, der resulterer i et kompetence- eller et uddannelsesbevis. Man kan IKKE få taxameter til adgangsvurderinger.

  Der kan søges taxametertilskud til kompetence- og uddannelsesbeviser.

  I følge ændringer til Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse ( LOV nr 1378 af 16/12/2014) udgår ordlyden: når uddannelsen afkortes med minimum 15 pct. Dette betyder, at man kan søge taxametertilskud til alle vurderinger af kompetencebevis, uanset modulets længde. (tidligere skulle der være tale om min. 15% af en uddannelse, før taxametret blev udløst.)

  Få mere viden: