Vejleders kompetencer

Som vejleder på forhold til RKV bør man, udover vejledningsmetodiske kompetencer også have

  • Grundlæggende kendskab til tænkningen i og lovgivning om anerkendelse af realkompetence
  • Indsigt i realkompetencevurderingsprocessen
  • Indsigt i forskellige dokumentations og vurderingsmetoder
  • Kendskab til uddannelsessystemet 
  • Et netværk af kolleger og eksperter der kan være behjælpelige, når det er nødvendigt med ekstra viden og hjælp til vejlednings- og vurderingsprocessen.

Kompetenceudvikling

Der findes et diplommodul målrettet RKV vejledere. Modulet hedder ”Realkompetence”, og er placeret under de pædagogiske diplomuddannelser.

Der udbydes løbende en række konferencer og kurser omhandlende RKV, se bl.a. www.nvr.nu  

Se eksempler: