Før-fasen

Før-fasen

Der er ofte behov for en længere afklarings- og vejledende proces forud for en egentlig RKV. Der er her tale om en proces, som har til formål, at afdække den enkeltes reelle kompetencer og undersøge ønsker og interesse for uddannelse og kompetenceudvikling. Uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde denne vejledning, men ofte vil den foregå i andet regi, da den enkelte måske endnu ikke er målrettet en konkret uddannelse i denne fase.

Det er derfor i ”Før-fasen” uddannelsesinstitutionerne især kan have glæde af at samarbejde med andre aktører om RKV opgaverne. Man kan således bygge videre på arbejdet med afklaring og dokumentation som er sket hos disse aktører, ligesom man kan orientere og styrke samarbejdet med henblik på, at den samlede proces kommer til at fungere bedst muligt for den enkelte ansøger.

Ledige ansøgere

Er man ledig vil det ofte være a-kassen, jobcentret, vejledningscentre eller anden aktør, der hjælper med en bred dokumentation af en persons samlede kompetencer, for at bruge den i afklaringen af, hvad den lediges fremtidige job skal være.

Værktøjer

Der findes forskellige værktøjer til dokumentation af en persons samlede kompetencer og erfaringer samt CV skabeloner, som er udviklet i regi af både jobcentre, folkeoplysningen og andre aktører. De kan være vigtige at kende for uddannelsesinstitutionerne, da de kan være en del af dokumentationsgrundlaget i en RKV.

Uddannelsesinstitutionens rolle i denne proces bliver efterfølgende at vejlede den/de ledige enten i forhold til sammensætning af den relevante uddannelse og/eller at iværksætte en RKV proces – det kan dreje sig om ansøgning om adgangsbevis eller om kompetencebevis eller uddannelsesbevis.

MUS

Som ansat vil det ofte være i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler, MUS, at der foregår en afklaring af medarbejderens kompetencebehov. Det bliver så studievejlederne eller konsulenter på uddannelsesinstitutionerne, der får til opgave at vejlede medarbejderne i forhold til sammensætning af uddannelseselementer, der tilgodeser kompetencebehovet. I denne proces indgår ofte også muligheden for en RKV.

Del jeres erfaringer

Hvad er jeres erfaring med at tilrettelægge og udføre realkompetencevurderinger?

Vi modtager meget gerne cases og praksiseksempler, der kan deles her på siden. Kontakt os på nvr@viauc.dk

Få mere viden om før-fasen

 • De faglige organisationer og a-kasser

  Det er nyttigt at undersøge samarbejdsmuligheder med faglige organisationer.

  De faglige organisationer, herunder også hovedorganisationer som FTF, har en strategisk interesse i kompetenceudvikling af deres medlemmer. Det kan være nyttigt for uddannelsesinstitutionerne at undersøge evt. samarbejdsmuligheder med dem.

  Mange a-kasser varetager vejledningsopgaver for deres medlemmer, og der kan samarbejdes med dem om den samlede proces for anerkendelse af realkompetencer.

 • Jobcentre

  Jobcentre informerer om RKV som en del af deres vejledning.

  Jobcentrenes vigtigste opgave er at hjælpe ledige i job og hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere. Jobcentrene tilbyder en bred vifte af services over for jobsøgende gennem personlig kontakt og i digital form via Jobnet. Jobcentrene informerer som et led i deres vejledning om RKV. De rådgiver om jobsøgning og i den forbindelse har de udviklet en skabelon til et CV der kan dokumentere en persons samlede joberfaringer, uddannelsesbaggrund og fritidsbeskæftigelse.

 • Tredje sektor

  Der er fokus på, det skal være muligt at anerkendt realkompetencer, som er erhvervet gennem frivilligt arbejde og foreningsliv.

  Dansk Folkeoplysnings samråd har meget fokus på muligheden for anerkendelse af realkompetencer. Med det formål, at dokumentere de kompetencer, som udvikles igennem frivilligt socialt arbejde, på højskoler og daghøjskoler samt i foreningslivet rundt om i Danmark, har de udviklet 3 elektroniske værktøjer. Værktøjerne bruges, bl.a. når daghøjskoler hjælper kursister der har brug for at komme videre i ny uddannelse eller til et andet job.

  Links:

 • Studievalg og e-vejledning

  Voksne som gerne vil i gang med en videregående uddannelse, kan få hjælp ved Studievalg.

  Mange voksne ønsker at gå i gang med en ny og videregående uddannelse. Studievalg og e-Vejledning kan hjælpe med det. De kan hjælpe med valget af uddannelse ved at informere og vejlede om uddannelsesmuligheder på baggrund af den enkeltes erhvervserfaringer, uddannelsesbaggrund og situation.

  De kan ligeledes vejlede i forhold til muligheder og jobåbninger på arbejdsmarkedet og orientere om økonomiske støtteordninger og rammer.

  Studievalg og e-Vejledning informerer om realkompetencevurdering på deres hjemmeside.

  Få mere viden: