Økonomi

En realkompetencevurdering er gratis for personer med uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Uanset om der søges om adgangsbevis, kompetencebevis eller uddannelsesbevis koster det ikke noget for den ansøger, der ikke har formel uddannelse ud over et erhvervsuddannelsesniveau. For ansøgere, der har højere uddannelse end en erhvervsuddannelse, dvs. en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse kan uddannelsesinstitutionen opkræve betaling for en RKV til kompetencebevis eller uddannelsesbevis. RKV i forhold til adgangsbevis er altid gratis.

Få mere viden om økonomi

 • Priser

  Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv prisen for RKV i de tilfælde, hvor de opkræver betaling.

  Hvem skal betale?

  Ifølge bekendtgørelsen om åben uddannelse nr. 952 fra d. 02/10/2009 § 8 opkræver uddannelsesinstitutionen betaling for at lave individuelle kompetencevurderinger. Undtaget er personer der har et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse, der deltager i individuel kompetencevurdering i forbindelse med videregående uddannelse. For disse er vurderingen gratis. 

  Pris

  Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv prisen for en RKV i de tilfælde, hvor de må opkræve betaling. Det er en udbredt praksis, at man prisfastsætter RKV efter hvor mange ECTS points de enkelte kompetencebeviser godtgør.

  På diplomområdet koster det typisk ca 3.000 kr. for et modul på 10 ECTS points og ca 2.200 for et modul på 5 ECTS points. Uddannelsesbeviser er som regel dyrere, ca. 9.000 kr.

  Der findes intet sted i lovgivningen retningslinjer for om betalingen kan opkræves før en vurdering eller om en vurdering under alle omstændigheder koster et gebyr uanset udfaldet. Også her ser vi forskelle i praksis rundt om på uddannelsesinstitutionerne, men det mest almindelige synes at være, at man opkræver et gebyr efter en screening, men før selve vurderingen.

 • Tidsforbrug

  Der er ofte flere typer medarbejdere involveret, når uddannelsesinstitutionene laver en RKV. Det kan vanskeliggøre fastsættelse af en norm for tidforbrug på RKV.

  Det er vanskeligt at sætte en norm for hvor lang tid det tager for uddannelsesinstitutionen at lave en RKV. I mange tilfælde er flere typer medarbejdere involveret.

  Der er store forskelle på hvordan man budgetterer, og sagsgangene er ofte meget tidkrævende i en indkøringsfase. Som med alle andre opgaver tager det tid at få oparbejdet erfaringer i forhold til at sagsbehandle og vurdere ansøgninger.

 • Taxameter

  Det er muligt at søge taxametertilskud til kompetence- og uddannelsesbeviser.

  Der kan søges taxametertilskud til realkompetencevurderinger. Der kan søges taxameter til både adgangs, kompetence, og uddannelsesbevis. Dette går imod den praksis, der ellers har været gældende på området, da man ikke indtil 2018 har fået taxameter til adgangsbeviser.

  RKV reguleres af lov om åben uddannelses § 6. Ifølge tilskudsinstruksens stk. 2.1.2.8 ydes tilskud til realkompetencevurdering ved VVU og diplomuddannelse pr. realkompetencevurdering. Der kan kun ydes et realkompetencevurderingstilskud pr. uddannelse. Tilskud til realkompetencevurdering udbetales tidstro efter indberetning. Dette betyder, at man ikke kan få tilskud til flere kompetencebeviser, som samme person søger, ligesom man ikke kan få tilskud til både kompetencebevis og uddannelsesbevis til samme person.

  En realkompetencevurdering af personer med en ufaglært eller faglært baggrund udløser 4.700 kr., mens en vurdering af personer med videregående uddannelsesforløb bag sig udløser 1.700 kr. En person med et gymnasialt uddannelsesforløb fra STX, HF, HTX, HHX, EUX el.lign. er i denne sammenhæng at betragte som ufaglært og udløser den høje takst på 4.700 kr.(2018)

  I SIS registreringen opererer man kun med én betegnelse, kompetencebevis. Man skal altså indberette både adgangs-, kompetence- og uddannelsesbevis under denne betegnelse.  

  Få mere viden: