Om platformen

Formål og målgrupper. 

Formålet med denne vidensplatform er at bidrage til udvikling og styrkelse af arbejdet med RKV i akademi- og diplomuddannelserne. Den er designet, så den både giver information og viden om RKV til de medarbejdere, som skal arbejde med det. Den skal endvidere give mulighed for debat og erfaringsudveksling uddannelsesinstitutionerne imellem. 

Platformens målgruppe er medarbejdere, der arbejder med vurdering af realkompetencer på akademi- og diplomniveau inden for voksen- og videreuddannelse. Man skal være opmærksom på, at lovgivningen her er anderledes end lovgivningen om individuel kompetencevurdering på erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne (se diagram over uddannelsessystemet).

Det er ønsket, at platformen vil inspirere til, at arbejdet med RKV forankres organisatorisk og ledelsesmæssigt i institutionerne, og at der udvikles klare procedurer og metoder i arbejdet med RKV. Platformen kan således bidrage til styrkelse, kvalificering og tydeliggørelse af processer og sikring af velbeskrevne og standardiserede arbejdsmetoder i uddannelsernes arbejde med anerkendelse af realkompetencer.

Hvem står bag platformen

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) der har givet NVR opgaven med at udarbejde platformen, og det er aftalt, at NVR opdaterer den til og med 2019. 

Vidensplatformen er udarbejdet på grundlag af viden fra NVRs udviklingsprojekter og samarbejde med praksis. 
Vi vil fra NVR sørge for at platformen løbende bliver opdateret. Samtidigt vil vi opfordre til at I, der arbejder med realkompetence på de to uddannelsesområder vil bruge platformen aktivt og skrive til os, hvis der er noget I gerne vil kommentere. 

Kontakt:

Bodil Husted, leder af Program for realkompetence, VIA UC
M: bohu@via.dk

Program for realkompetence hed indtil 1. januar 2013 Nationalt Videncenter for Realkompetence.

Webtilgængelighedserklæring.