Organisering

Det er uddannelsesinstitutionens opgave at få etableret en hensigtsmæssig struktur og sagsgang, så der kan blive taget vare om ansøgerens proces. Der er flere aktører i organisationen involveret i en RKV-proces: Ledelse, administrativt personale, studievejledere, særligt RKV-ansvarlige og faglige bedømmere.

Der er mange delprocesser som skal organiseres og samarbejdes. Her bevæger vi os på det organisatoriske niveau, hvilke organisatoriske rammer og strukturer skal der til for at arbejde med RKV-processen i uddannelsesinstitutionen?