Realkompetencevurdering (RKV) - hvad og hvorfor?

Realkompetence omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet.

Gennem en realkompetencevurdering kan den enkelte få formel anerkendelse for sine realkompetencer. Det sker altid i forhold til gældende uddannelsesbestemmelser.

  • Adgangsbevis.
    Man kan få vurderet sine realkompetencer i forhold til optagelse på en akademi- eller diplomuddannelse, hvis man ikke opfylder de formelle adgangskrav.
  • Kompetencebevis.
    Man kan få vurderet sine kompetencer op imod målene for dele af en uddannelse, fx et modul.
  • Uddannelsesbevis.
    Man kan få vurderet sine kompetencer op imod målene for en hel uddannelse.

Anerkendelse af realkompetencer kan give forbedrede muligheder for uddannelse, job og beskæftigelse. Anerkendte realkompetencer kan give adgang til, afkortning af uddannelse eller bevis for en hel uddannelse.