Samarbejde om RKV

Eksterne samarbejdsparter

Uddannelsesinstitutionerne kan have mange eksterne samarbejdsrelationer i arbejdet med RKV. Det kan dreje sig om arbejdspladser, der ønsker medarbejdernes kompetencer udviklet ved brug af RKV. Det kan være faglige organisationer, der ønsker kompetenceudvikling for medarbejdere. Det kan dreje sig om jobcentre og a-kasser, der som led i information til og aktivering af ledige, ønsker at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om RKV og det kan være daghøjskoler, vejledningscentre, studievalg og eVejledning, der ønsker information eller samarbejde om RKV som led i lediges eller studerendes vejlednings- og afklaringsprocesser. Der kan også være tale om samarbejde med kommuner og regioner om strategiske indsatser i forhold til kompetenceudvikling.

RKV model

Modellen fra RKV-arbejdsgruppens rapport, Ministeriet for Børn og Undervisning, November 2011 kan bidrage til at skabe et overblik over hvordan samarbejder kan kvalificere og give mening for den samlede proces for anerkendelse af realkompetencer både for ansøger og for uddannelsesinstitutionerne som står for realkompetencevurderingen (RKV).

Kvalitet i alle faser

I rapporten fremhæves, at det er en forudsætning for uddannelsernes arbejde med realkompetence, at alle faser i den samlede proces fungerer efter hensigten. Det fremhæves ligeledes at det primære formål med formel anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne er at styrke den enkeltes job- og beskæftigelsesmuligheder. ”Der efterlyses i den forbindelse en mere helhedsori-enteret tilgang til arbejdet med RKV, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov, både i forhold til job og uddannelse.” (RKV-arbejdsgruppens rapport , Ministeriet for Børn og Undervisning, November 2011, s. 7)

Få mere viden: