Samarbejde med arbejdspladser

På mange arbejdspladser bliver der arbejdet målrettet med medarbejdernes kompetenceudvikling i forhold til afklaring af jobudvikling og nye jobønsker. RKV kan i den sammenhæng være et relevant element, fordi medarbejdere og ledere kan se fordele i at få afkortet uddannelsesforløb eller tilrettelagt uddannelsesforløb med udgangspunkt i de kompetencer, medarbejderne i forvejen besidder.

Uddannelsesinstitutioner kan tit blive involveret i medarbejdernes kompetenceudvikling, før selve RKV processen. Det kan dreje sig om formulering af jobprofiler på baggrund af de strategiske målsætninger og i forhold til at identificere relevante uddannelsesmål.

Samarbejdet kan også indebære at uddannelsesinstitutioner medvirker i en bredere afklaring og dokumentation af medarbejderens samlede kompetencer eller målrettet jobprofilerne.

Fokus på udviklingsbehov

Skal der arbejdes bredt med kompetenceafklaring i forbindelse med en organisations udvikling, er der tale om den fase, der i RKV processen kaldes for før-fasen. Der er ikke taxameter til denne fase, så der skal findes alternativ finansiering. Når uddannelsesinstitutioner indgår i et sådan arbejde er det vigtigt at få tydeliggjort målet med processen og at have fokus på både organisationen og dens udviklingsbehov samt på den/de enkelte medarbejderes individuelle behov. Samarbejdet kan ofte kvalificeres, hvis der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for såvel ledelse som medarbejdere og der er erfaring for at det er centralt, at medarbejderne bliver involveret og informeret helt fra starten af processen.

Model af strategisk og systematisk kompetenceudvikling

RKV kan indgå som element i særligt tilrettelagte kompetence- og uddannelsesforløb fx gennem partnerskaber eller andre former for samarbejder med kommuner, regioner, offentlige og private virksomheder. Det kan fx være i forbindelse med jobrotation.

Udfordringen for uddannelsesinstitutionen består bl.a. i at have medarbejdere, der har et bredt kendskab til alle uddannelsesinstitutionens uddannelser, for at muligheden for anerkendelse af kompetencer kan tænkes ind i forhold til arbejdspladsens behov. Udfordringen er ligeledes at have medarbejdere, der kan indgå i dialog og sparring med virksomhederne om deres kompetence- og uddannelsesbehov, altså at forstå og have indblik i deres kontekster

Læs artikler: