Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Et kendskab og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i lokalområdet kan være nyttigt. Der kan her fx være tale om uddannelsesinstitutioner, der kan være ”leverandører” til akademi- eller diplomuddannelserne, eller andre der udbyder uddannelser på samme niveau. Kendskabet til de personer, der sidder med RKV arbejdet kan være givtigt, når man skal vejlede ansøgere om det rette sted at henvende sig. Samtidig kan et kendskab til hinandens procedurer og regler give en bedre vejledning af ansøgere, ligesom samarbejdet kan resultere i kvalitetsudvikling af arbejdet. Der kan også være tale om at man bruger hinanden som sparringspartnere i tvivlstilfælde.

Der har igennem nogle år eksisteret et landsdækkende RKV netværk for UC’er og erhvervsakademier. Netværket mødes fysisk to gange årligt for at drøfte spørgsmål og udveksle ideer, der knytter sig til RKV arbejdet. Derudover fungerer netværket virtuelt til løbende drøftelser, afklaring af tvivlsspørgsmål og gensidig hjælp og sparring.

Netværket er et åbent forum, og man kan bede om at bliver optaget på maillisten ved at kontakte Marianne Tolstrup, mato1@ucl.dk

Se netværkets referat fra december 2020 (pdf)

Se netværkets referat fra maj 2020 (pdf)

Se netværkets referat fra december 2019 (pdf)

Se netværkets referat fra juni 2019 (pdf)

Se netværkets referat fra december 2018 (pdf)

Se netværkets referat fra december 2017 (pdf)

Se netværkets referat fra december 2016 (pdf)

Del jeres erfaringer

Hvad er jeres erfaring med at tilrettelægge og udføre realkompetencevurderinger?

Vi modtager meget gerne cases og praksiseksempler, der kan deles her på siden. Kontakt os på nvr@viauc.dk