Vejleders kompetencer

Som vejleder på forhold til RKV bør man, udover vejledningsmetodiske kompetencer også have

  • Grundlæggende kendskab til tænkningen i og lovgivning om anerkendelse af realkompetence
  • Indsigt i realkompetencevurderingsprocessen
  • Indsigt i forskellige dokumentations og vurderingsmetoder
  • Kendskab til uddannelsessystemet 
  • Et netværk af kolleger og eksperter der kan være behjælpelige, når det er nødvendigt med ekstra viden og hjælp til vejlednings- og vurderingsprocessen.