Vejledning efter vurderingen

Der vil ofte være behov for vejledning i forbindelse med at resultatet af vurderingen foreligger. Det kan være vejledning til udformning af en uddannelsesplan, vejledning om mulighed for at deltage i forskellige studiestøttende aktiviteter som f.eks. kursus i akademisk læsning og skrivning, vejledning i forhold til toning af uddannelsen eller måske vejledning i forhold til at få uddannelse, arbejds- og familieliv til at hænge sammen.

I tilfælde af at ansøger ikke får godkendt det hun søgte om, skal der tilbydes vejledning rettet mod alternative muligheder og revision af karriereplan. I vejledning i forbindelse med et afslag skal vejleder være særligt opmærksom på, at ansøger kan føle sig krænket eller uretfærdigt behandlet. Det kan have konkrete og store konsekvenser for ansøger ikke at opnå den anerkendelse, som man har søgt om.

Se eksempler: