Her kan du læse nyheder om Viden om realkompetence

Hold dig opdateret om den nyeste udvikling på RKV området indenfor akademi -og diplomområdet

Sidste referat

Sidste referat fra det frivillige netværk angående RKV arbejdet på Erhvervsakademier og Professionshøjskoler.

Fra 2021 overgår netværket til at blive et ministerielt organ.

Læs referatet her (pdf)

Nye anbefalinger

Så kom anbefalingerne fra RKV arbejdsgruppen endelig.

Læs anbefalingerne her (pdf)

Læs følgebrevet her (pdf)

Som uddannelsesinstitutioner skal vi særligt lægge mærke til, at vi opfordres til at tage ansvar for opfølgning på en stor del af anbefalingerne tæt på fagekspertisen og kursisterne. Der er et særligt ansvar forbundet med spor 3, hvor uddannelsesinstitutionerne forventes at arbejde med udvikling af følgende punkter:

  • Anerkendelse af kursisters kompetencer, uanset hvordan de er opnået
  • Intensivering af den eksterne information om muligheden for at få en RK
  • Arbejdet med brugervenlighed i forbindelse med RKV
  • Kvalitetssikring i arbejdet med RKV
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med RKV

Ny ækvivalensvurdring 

EVA har udfærdiget en ny ækvivalensvurdring af kommunomuddannelsen. Læs den her

Afholdt netværksmøde

Der blev afholdt online netværksmøde for personer, der arbejder med RKV på professionshøjskoler og erhvervsakademier den 20.05.2020.

Du kan læse referat fra mødet her.

Næste netværksmøde bliver d. 7.12.2020 hos UCL, Odense.

Ønsker du at komme på maillisten, så kontakt Marianne Tolstrup på mato1@ucl.dk.

3 årig forsøgsordning for ansøgere til diplomuddannelserne

Styrelsen for forskning og uddannelse har pr. 1.08.19 indført en 3 årig forsøgsordning for ansøgere til diplomuddannelserne, der har en akademiuddannelse men mangler 2 års relevant erhvervserfaring efter end uddannelse.

Disse kan nu optages, hvis flg. 3 kriterier er opfyldt:

  1. Ansøger har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse.
  2. Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag sig.
  3. Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Der er d. 30.04.19 sendt brev ang. dette til institutionslederne, hvor de nærmere regler præciseres.

Eva har i januar 2019 udgivet rapporten: Realkompetencevurdering på VEU-området i Danmark

Rapporten præsenterer hovedresultaterne fra evalueringen af realkompetencevurderings (RKV) på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet i Danmark - med særligt fokus på udviklingen fra 2010 til 2018. I evalueringen undersøges bl.a. udbredelsen og anvendelsen af RKV samt kvaliteten af, hvordan der arbejdes med RKV på voksen-, efter- og videreuddannelser.

Bemærk: I rapportens opsamling af Anvendelse af RKV inden for diplomuddannelserne anvendes både betegnelsen: afkortning af uddannelsen og kompetencebevis. Dette er i praksis det samme. De to tal skal således lægges sammen, for at vise det rigtige resultat.

Læs rapporten her

9.300.000 kroner til udviklingsprojekt

Uddannelses og Forskningsministeriet har bevilliget 9.300.000 kroner til udviklingsprojektet: Etablering af sektorfælles digitale redskaber og fælles retningslinjer for RKV.

Projektejere er IBA Erhvervsakademi Kolding. Medansøgere og projektledergruppen består af: UCL, IBA, VIA samt Smartlearning.

Ministeriel arbejdsgruppe om RKV

I trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal understøtte øget brug af RKV.

Læs mere om trepartsaftalen og den ministerielle arbejdsgruppe om RKV (pdf)

Taxameter OGSÅ til adgang

Som uddannelsesinstitution kan man søge taxameter OGSÅ til adgangsbeviser. Det har tidligere ikke været muligt, men nu er alle de tekniske forhindringer fjernet.

Læs mere om mulighederne for at søge taxameter 

Referat fra netværksmøde

Den 10. december blev der afholdt netværksmøde for personer der arbejder med rkv på Professionshøjskoler og erhvervsakademier. Det blev besluttet, at der fremover skal afholdes 2 årlige møder i netværket.

Ønsker du at deltage, så mail til Marianne Tolstrup på mato1@ucl.dk.

Læs referatet fra netværksmødet den 10.december 2018 på UCL her (pdf) 

”Realkompetencevurdering step by step”

Erhvervsakademi Lillebælt har gennemført FoU projektet, Nationalt sektorkoncept for RKV på akademi- og diplomniveau. Projektet har udviklet en fælles RKV-procedure, ”Realkompetencevurdering step by step” samt en online test inden for udvalgte fagområder.

Online testen er tilgængelig på sitet www.bygovenpaa.dk og https://rkv.nu/

Kvalitetsudvikling på Metropol

Metropol har arbejdet med kvalitetsudvikling af deres RKV arbejde. Konsulent Betina Hocke forklarer i en video, hvordan de griber arbejdet med kvalitetsudvikling an.

Se videoen om hvordan Metropol arbejder med kvalitetsudvikling af deres RKV

Workflow på UC Nord

UC Nord har lavet en beskrivelse af, hvordan de arbejder med workflow i RKV arbejdet.

Læs hele beskrivelsen af hvordan UC Nord arbejder med workflow i RKV-arbejdet

Præcisering af gældende praksis

I den seneste revision af Diplom bekendtgørelsen fra d. 2.07.2018 er der i adgangskapitlet (kap.3, der handler om adgang via RKV) § 5 stk. 3 tilføjet:  Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, som anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne i stk. 1, kan samtidigt anerkendes.

Der er her tale om en præcisering af gældende praksis. Når man vurderer en ansøgers reale kompetencer i forhold til optag, skal man også vurdere ansøgers erhvervserfaring. Disse kan være erhvervet samtidig med at man erhverver sig de relevante uddannelsesmæssige erfaringer.

Der er her kun tale om RKV ansøgere. Personer der har en kort- eller mellemlang videregående uddannelse men mangler 2 års relevant erhvervserfaring, kan ikke få glæde af denne paragraf.