Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal der være så meget dokumentation når man skal ansøge om RKV?

Der er ikke fastsat krav til mængden af dokumentation. Man kan derfor sige, at man skal indhente den dokumentation, der er nødvendig, for at man kan vurdere, om ansøgeren har kompetencer, der ækvivalerer adgangskrav eller målbeskrivelser. Dette kan være forskelligt fra person til person. På akademi- og diplomniveau efterspørges mange kognitivt orienterede kompetencer, og man er derfor nødt til at vælge metoder, der understøtter dette. Det er ofte også nødvendigt at vurdere ansøgerens skriftlige kompetencer.

Hvornår må man tage penge for det man laver?

Se svaret på dette under Organisering – økonomi.

Hvad gør man, når en ansøger, der har fået afslag på nogle moduler, søger et halvt år efter på samme moduler og ikke har forøget sine kompetencer med andet end et halvt års erhvervserfaring?

Man må, når man screener ansøgeren vurdere, om der er grundlag for en ny ansøgning med udgangspunkt i de nyerhvervede kompetencer. Vurderer man, at der ikke er dette, kan man afslå at iværksætte en ny ansøgning. Se mere under Processen - dokumentation - dokumentation og screening.

Hvis man søger uddannelsesbevis, skal man så have modul- eller kompetencebeviser for alle modulerne inden man kan søge?

Principielt kan ansøger søge uddannelsesbevis uden at have modul- eller kompetencebeviser for uddannelsens enkelte moduler eller dele. Praksis er dog at man anbefaler ansøgere at søge de enkelte moduler og afgangsprojektet. Får man afslag på noget, har man mulighed for at få bevis på andre dele. Der er ikke noget i vejen for at man kan søge på alle modulerne og afgangsprojektet på samme tid.

Hvad er forskellen på RKV, merit og dispensation. Hvornår bruges IKV og hvornår RKV?

Læs om dette under RKV hvad og hvordan - hvad er realkompetence - Begreberne RKV og IKV

Stil et spørgsmål

Vil du gerne stille et spørgsmål kan du skrive til nvr@viauc.dk